domingo, 6 de marzo de 2016

Constitución dunha Comisión de Traballo para elaborar un Plan de Acción polo Emprego e Contra a Precariedade Laboral nos Estaleiros de Navantia da Ría de Ferrol


Acordo de constitución dunha Comisión de Traballo para elaborar un Plan de Acción polo Emprego e Contra a Precariedade Laboral nos Estaleiros de Navantia da Ría de Ferrol.

O Sector Naval da Ría de Ferrol


Na última Asemblea das Marchas da Dignidade de Ferrolterra acordamos comezar a facer sesións monográficas sobre o Sector Naval da Ría de Ferrol (Navantia e industria Auxilia) como xerador de emprego. Trata-se de realizar unha aproximación o máis real posíbel a como se desenvolven as condicións de traballo, xornada, horas extra e salarios. Carga de Traballo actual e prevista. Condicións operativas da principal (Fene e Ferrol). Formación. Aplicación do Convenio Colectivo. Colectivo de Prexubilados. As relacións entre principal e industria auxiliar. Infraestruturas, maquinaria e bens de equipo, estado actual. Análise da Industria Auxiliar. Sistema de compras (aceiro, metais, compoñentes electrónicos e informáticos, ..). Sistema de contratacións da empresa auxiliar. Contratacións do persoal. A falta dunha verdadeira industria auxiliar na comarca que forneza de bens e complementos de alto valor engadido como motores, bombas, equipos de goberno, propulsión e manobra, equipos de manutención e de carga e descarga, equipos e instalacións eléctricas, de fluídos, TICs e sistemas electrónicos e hidráulicos, válvulas e accesorios. Análise das reivindicacións do Dique Flotante e Dique seco. O Sector Naval e a Diversidade industrial. Eólica Mariña. Aparatos Offshore. Para logo tirar conclusións, as posibilidades industriais, as posibilidades de xeración de emprego, acabar coa precarización e mellorar as condicións de traballo, salariais, ... Sabemos que moitas veces ten-se intentado abordar este asunto, mas cumpre intenta-lo de novo. A potenciación da contratación directa por parte das empresas publicas (Navantia). Temos propostas que facer.

A xuntanza inicial está prevista para o mércores 17 de Febreiro ás 18:00hs no Ateneo Ferrolán.

Foto de Cesar Toimil. | Maio 2015.

|||||||||||||||||||||